O NÁS

Pastiche Filmz je filmovým klubem, který více jak šestnáct let obohacuje kulturní dění Olomouce. Primární náplní jsou každotýdenní projekce snímků, které se svým charakterem řadí k artovým, experimentálním i komerčním dílům. Naší snahou není konkurovat okolním multiplexům, ale nabídnout divákovi alternativu ke spoustě kulturních událostí města Olomouc. Každá promítání nabízí tematický text a jsou doprovázena odborným úvodem z řad erudovaných zástupců, díky kterým se projekce stávají samostatnou událostí.


Kromě filmového klubu Pastiche Filmz pořádá odborné přednášky a k projekcím si zve hosty z celé republiky. Díky tomu statutární město Olomouc navštíví osoby, které by jinak hanáckou metropoli nenavštívily. Besedy s tvůrci a tematické přednášky mají edukativně-zábavní charakter, čímž Pastiche Filmz může své publikum informovat o nepoznaných zákoutích kulturní sféry. Důležitou součástí filmového klubu je možná interakce s divákem, díky čemuž vytváříme otevřený prostor pro společnou diskuzi a vybízíme návštěvníka ke kritickému uvažování na dané téma. Dalšími akcemi, které zaštiťuje náš spolek jsou například vernisáže či tematické kvízy, které měly v minulosti velký ohlas.


Pastiche Filmz je tak multikulturní platformou, která hledá neobjevená zákoutí kulturní sféry a snaží se je předávat návštěvníkovi tou nejlepší možnou formou. Způsob, jakým šíříme kulturní dění po Olomouci je pro nás velmi důležitý a tak se snažíme objevovat nová místa metropole a lákat diváky do neznámých prostor. Součástí venkovních projekcí jsou tak doprovodné akce v podobě hudebního koncertu či performance.


Pastiche Filmz funguje v rámci Asociace provozovatelů kin a Asociace českých filmových klubů. V roce 2016 nabyl zápisem do spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě nové právní subjektivity pobočného spolku a nese název PAF: Pastiche Filmz, p. s.

Projekt funguje za podpory